Bra når folket kommer på dagene som er i Bygdene under Coronnaen, og er nøye med 200 mennesker innenfor Sperringene som på Andebu dagene 2020. Blant annet idag 28.8.20 på Kvelden.