Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen, Stilte i Bunad og nytt Ordfører Kjede som har blitt fint laget.