Alle Barn er ikke Like, noen har en sykdom som de kan leve med. Dette snakket Unni om under Inkluderingsdagen.

Unni-Lisbeth Sørensen Kleven, Snakket om et av barna sine.