Flinke alle sammen, i Langesund Kirke Søndag Kveld.

Flott Kor og Korister og Musikere i Langesund Kirke Søndag Kveld 27.10.19 under Precious Memories 2 Dyrebare Minner.