Pål fikk Barna til og Synge og Klappe, under Førskole/Barnehage dagen på Bamble Brannstasjon 3.10.19

Forebyggende avdeling ved Bamble Brannvesen, stod som arrangør for dagen. Og 
Pål Årseth hadde ansvaret for at alle hadde det hyggelig.