Kari-Ellen Liverød, snakket varmt om egen Arbeidsplass i Sandefjord Jotun A/S.

Kari- Ellen Liverød Communication Manager Jotun A/S i Sandefjord, snakket om Jotun Maling og at de hadde 88 Nasjonaliteter på Fabrikkene sine. Og har nå laget nytt bygg i Sandefjord ved Hovedkontoret som kan ha ca.600 mennesker pr i dag under tak, dette kan bli 200 til innen noen år. Har tenkt langsiktig på Kontorlokaler. Torp Flyplass er bra for dem når de skal ut og reise, og mottar folk på besøk til dem selv. De har jo Maling til Industri, Vanlige Folk, Skipsmaling.