Hvem av disse tre kommer til og bli ny Fylkesordfører for Vestfold/Telemark tro??!! Fra Telemark disse da.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid AP Fylkesordfører Kandidat for AP i Telemark, Gunn Marit Helgesen, Styreleder i KS og Høyres Fylkesordfører Kandidat for Telemark og Terje Riis Johansen, Fylkesordfører Kandidat for SP i Telemark. Under Frampå 2019 i Porsgrunn 5.9.19