Politikere i Porsgrunn på Politisk Møte på Comfort Hotell 28.8.19 i Porsgrunn

Hilde Forberg Andersen MDG, Pål Berby Rødt.