Ordfører Robin Martin Kåss, her med Daglig leder av Kafeen i Bymisjonens nye lokaler Signe Tynning.

Ordfører Robin Martin Kåss, og Daglig leder for Kafeen i Bymisjonens nye Lokaler i Porsgrunn har under ombygningen snakket sammen. Da Kåss har sett hva som har skjedd i Lokalene underveis før de ble Ferdige til Åpning 28.8.19