Gjengen som deltok og syklet sammen for Aktiv mot Kreft sammen med FRP Bård Hoksrud.

Gutta og Jentene som syklet for Aktiv Mot Kreft traff Norgesbladet.no utenfor  Sørlandsporten like ved Avkjøring Risør, under en liten Pause der alle var i Strålende Humør de siste Milene til Arendal Søndag Kveld. Da hadde de syklet fra Skien på Ettermiddagen. Ingen hadde før Kjørt på Tandemsykkel, men det vi så var de flinke og sammensveiset gjeng som kunne trå sammen.