Jorun Stiansen og Michael P4 sin Sommerturne fra Larvik i ettermiddag 9.7.19

Jorun og Michael setter det Norske Folk i Stemning med P4 turne rundt i Landet, i dag Tirsdag fra Larvik 9.7.19