Ove er med i Odd Fellow Riders, Motorsykkelklubben til RS.

Ove med sin Motorsykkel kastet glans over Visning av RS 169 Odd Fellow i Larvik 14.5.19, Sammen med Gode Motorsykkel Venner i RS. De hadde tatt turen 10 stk.