Ordfører i Porsgrunn Robin Martin Kåss og KronprinsRegent Haakon, Stoppet opp flere ganger på Gå turen. Slik at også Barna fikk Selfie med KronprinsRegenten.