La Betanien Leve

Flere Pasientgrupper var også tilstede, og viste hva de mente om lite Penger til Betanien. Under La Betanien Leve 25.2.19