La Betanien Leve

Ådne Naper fra SV holdt Apell utenfor Betanien Hospital, Mandag Kveld for over 250 Fremmøtte Mennesker.