Representanten for RIP fikk overrakt Blomster.

Representanten fra RIP Fikk Blomster av Ordfører Kåss.

RIP i Porsgrunn ble overrakt Blomster av Ordfører Kåss Lørdag 23.2.19