Mange hadde tatt seg tid til og se på Nedleggelse av Kumlokk i Porsgrunn 23.2.19

Alle Venter på at Kumlokket skulle komme på Plass. 23.2.19

Mange var møtt frem til Begivenheten i Porsgrunn utenfor Rockeklubben, Lørdag Ettermiddag.