Brannmannen fra Sandefjord Brann og Redning tenner lysene over Omkomne i Trafikken i 2018 i Vestfold, Politiet i Sør/Øst ved Politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen. Leser opp navnene på de tre som Omkom på Vestfoldveiene i 2018 og andre steder i Landet og de som selv ville ta sitt eget liv. Gjør oppmerksom på at på videoen er 1 navn ikke med pga, Bytte av Minnebrikke.