Politiet i Sør/Øst Politidistrikt ledet Fakkeltoget her på Bildet,

Frank Gran, Politimester Christine Fossen, Henning Ødegaard  Johansen.