Kiwanes Lokalt i Telemark gav sjekk på 50 000kr, til fondet Simen og Daniel har opprettet like før på dagen 18.10.18