Trafikksikkerhetsprisen for 2017 gikk til Svarstad Idrettslag, og ble Overrakt Lørdag 18.8.18 i Lardal. 🙂
Overrekkelsen ble utført av Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold Fylkeskommune. På Bildet Representanten fra Idrettslaget og Fylkes Kommunen ved Hans Hilding Hønsvall og Tom og Liv. 🙂