Her Marsjerer Korpsene inn på Gressmatta til Svarstad Idrettslag, ved Lardal Barneskole
Lørdag 18.8.18 🙂