Brit Aktivitør på Brevik Sykehjem, snakket med Statsminister
Erna Solberg om sykehjemmet. Da hun kom på Besøk der 12.6.18