Slag Ambulansen i Østfold, har egen CT Maskin i bilen de kan bruke når de står Stille. 🙂 🙂