Slag Ambulansen i Østfold den eneste foreløpig i Norge, Gjestet Skien Brannvesen sitt 150 års Jubileum 2.6.18 På Bildet Ove fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Karianne, Trond, som Kjører denne til daglig i Østfold på Sykehuset der. Bilen er gitt av Stiftelsen. 🙂 🙂