Vestfold Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg var også Representert under Lys til Ettertanke Søndag 7.1.18 Med Hans Hilding Hønsvall, leder for Hovedutvalg for samferdsel og areal.