Helt uttrukket er den på 32 Meter i Høyde. :-)

Liften stikker helt ut til 32 meter og kan også ta med Båre, og kan også ta Vannsøk på Overflaten og hente folk i Vannet. På Bildet 4 stk som prøver den i Høyden.