På 1 plass for Arbeiderpartiet i Vestfold, sitter Dag Terje Andersen fra Lardal. Han stilte opp til Debatt 7.9.17 i Bølgen Larvik.