Michael i P4 fikk overrakt Produkter fra Jan Thomas fra Norgesbladet.no i Skien, på bildet også Kollega Sigurd Sollien som fikk noe annet. :-)