Nyeste Tilskudd på Brann Bil Fronten i Porsgrunn Brannvesen, deres nye Mannskapsbil ca.1 mnd Gammel.