Denne Spesielle maskinen, som tegner Hans Jørgen Sandnes her står ved kan brukes via Lerret. For og nå et større Publikum, når mange samles for og få se hvordan han tegner.

dsc_0107