Båt i brann på Gjøvik.

Heldigvis gikk det bra denne gangen også, de to jente og gutt fikk
ingen skader. Da Båten begynte og Brenne ved Tanking på Gjøvik
23.7.14 om ettermiddagen.

Sam og Mannskapet på Mjøsvekteren, Tauer her inn Båt som har hatt Brann i motorrommet ved tanking av båten.

Heldigvis kom det en Tankbil som skulle fylle Bensin, som hadde Brannslukningsapparat i Bilen og fikk slokket Brannen Raskt.