Forfatterarkiv: norgesbladet_no

Redaksjonssjef i Norgesbladet.no Mette Omdal, Anita Jakobsen, LothePus ,Vivian Storbukås 66år denne dagen og Sputnik. Traff LothePus på Telemarkssvingen Cafe i Bamble 9.1.19

Morten Stordalen fra Stortinget, Gutta fra Statens Vegvesen Region sør, Fylkesvaraordfører i Vestfold Kåre Pettersen, Landbruks/Matminister Bård Hoksrud. Her på bildet under Lys til Ettertanke, utenfor Skjee Kirke Sandefjord 6.1.19

Dialog samtale mellom Biskop i Tunsberg  Jan Otto Myrseth og Pårørende Nina Sandberg i Skjee Kirke 6.1.19 under Lys til Ettertanke 2018.

Trond Trudvang sang og spilte Gitar på Skjee Stua, etter  Lys til Ettertanke var ferdig ute og inne i Skjee Kirke Søndag kveld 6.1.19

Brannmannen fra Sandefjord Brann og Redning tenner lysene over Omkomne i Trafikken i 2018 i Vestfold, Politiet i Sør/Øst ved Politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen. Leser opp navnene på de tre som Omkom på Vestfoldveiene i 2018 og andre steder i Landet og de som selv ville ta sitt eget liv. Gjør oppmerksom på at på videoen er 1 navn ikke med pga, Bytte av Minnebrikke.

Statens Vegvesen Biltilsynet, var også i år Representert med mange i Fakkeltoget under Lys til ettertanke 6.1.19