Mere og mere Oppdrag for Sputnik i Guds Hus også, Hyggelig er det jo når Frikirken som den oppi Bostrak hjemstedet til Sputnik og Vivian ville gi bort Åresalget Lørdag kveld 9.10.21 til Barnehjemmet de samler inn penger til i Thailand. Alle de fremmøtte kjøpte mange årer denne kvelden. :-) :-) Musikken til Sputnik har en variert sjanger også for huset det var mye medmennesker i denne kvelden også. :-)