CruiseVert Stene Sulesund binder sammen det meste ombord, her fra Baren som har Cahot som folk bruker mobilen for og være med på.