2 av de som opptrer ombord, her med Bytte av Kjoler av jenta og gutten som holder en skjerm over. Mens jenta bytter Kjoler.