Alle Gjestene som kom på Hotel Klubben hos Gutta fra Loftet 17 Mai, fikk med seg en T-Skjorte med Optimist skrevet på. Her Kirkens Bymisjon i Vestfold sin mann Erik. Kenneth Hartmann Dahl gir han den.