Bjørn Richard Johansen gav stafett pinnen videre på Frampå 2020 16.1.20, til Daglig Leder Marit Sagen Gogstad Sandefjord Næringsforening som snakket om Kortreist samarbeid i det nye Storfylket Vestfold Telemark.