Vidar Letho sprer Glede med Gitaren over alt, Som her under Inkluderingsdagen 4.11.19 i Langesund

Vidar Letho, Underholdt under Inkluderingsdagen 2019 i Langesund 4.11.19