Spesielt Fiolinistene, ble Takket for vel utført Jobb Søndag Kveld i Langesund Kirke.

Flinke Musikere spilte i Langesund Kirke under Precious Memories 2 Dyrebare Minner.