Soknepresten satte pris med Blomst til Primus Motor for Precious Memories 2 Dyrebare Minner, Marit Rike og Daniel Rike.

Soknepresten i Langesund Kirke Jan Terje Hanssen, overrakte Blomst til Primus motor for Precious Memories 2 Dyrebare Minner i Langesund Kirke 27.10.19 Marit Rike og Daniel Rike.