Hva skulle de gjort uten disse to, sangene deres stod til 6+ syntes Norgesbladet.no

Flotte solister under Kveldsgudstjeneste i Langesund Kirke, 27.10.19 med Silje Aspeflaten og Hilde Norland Gundersen. Under Precious Memories 2 Dyrebare Minner.