Berit Fortalte alle i salen, om Kristendommen mellom sangene i Langesund Kirke 27.10.19.

Berit Knobloch pratet om Kristendommen, mellom de flotte sangene, i Langesund Kirke 27.10.19