Bamble Kulturskole ble Takket for fin sang og musikk, av Førskolebarn/Barnehage Barn 3.10.19 Under Arrangemang på Bamble Brannstasjon.

Bamble Kulturskole hadde musikk og sang for Barna, og ble Takket for dette. Under Førskole/Barnehage dagen på Bamble Brannstasjon 3.10.19