Styrbord Halser Stod for Underholdningen, under Eldre Dagen i Bamble. I regi av Mental Helse Bamble, 1.10.19

Underholdningen stod Styrbord Halser for under Eldre Dagen i Bamble 1.10.19 flinke var de.