Ap var samlet til Valgvake i Rådhusets Kantine i Bamble 9.9.19

Forhandlingsutvalget i AP på bildet her Med fra Venstre Hallgeir Kjeldal, Hege Braaten, Linda Holien, Jan R. Arvesen. Ordfører blir nok Halgeir i 4 år til antagelig etter noen Møter i Løpet av Uka.