Politikerne på Bildet var på siste Møte i Porsgrunn, på Frampå Kveldsmøte i regi av Reklamehuset Wera 5.9.19

 Fra Venstre Fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid fra AP, Fylkesordfører Kandidat for SP Terje Riis-Johansen i Telemark, Gunn Marit Helgesen Leder i  KS og Høyres Kandidat til Fylkesordførervervet i Telemark, Gunn Marit har hatt Jobben i Telemark før og nå Ønsker de tre og få jobben for nye Vestfold/Telemark. Og til Høyre i Bilde Jørn Inge fra Skien FRP som kom for Bård Hoksrud som måtte melde frafall.