Banksjefen i Sparebank 1 Telemark trekker nok Næringskunder og Politikere med seg inn i Banklokalet, når han serverer slike flotte Hamburgere på et Kveldsmøte som i Porsgrunn. 5.9.19

På bildet Bevertningen fra Sparebank 1 Telemark og Banksjef Per Halvorsen. Her de gode Hamburgerne fra Burglar som kom før Pomm Freen. Smakte godt Per Takk for Bevertningen 5.9.19 på Comfort Hotel Porsgrunn.