Politiets Åpen Dag Stavern 31.8.19

Assisterende UP Sjef Roar Skjelbred Larsen, Sa litt om det som skulle skje og ønsket Velkommen til Stavern.