Dag Gjærum Kommunikasjonssjef UP i Stavern.

Dag også fortalte litt om hva som skulle skje i løpet av dagen Lørdag 31.8.19 mellom 13.00-15.00, det blir IS til alle BARN ikke (Voksne)